Činoherní klub, z.ú.
Ve Smečkách 26, 110 00 Praha 1

sekretariát 296 222 128
produkce 296 222 125–7
fax: 296 222 124,
produkce@cinoherniklub.cz
info@cinoherniklub.cz
pokladna 211 151 877
pokladna@cinoherniklub.cz

ředitel Vladimír Procházka
211 151 878
vladimir.prochazka@cinoherniklub.cz

umělecký šéf Martin Finger
martin.finger@cinoherniklub.cz

ekonom Jiří Pokorný
211 151 874
jiri.pokorny@cinoherniklub.cz

umělecká tajemnice Romana Fraňková
211 151 871
romana.frankova@cinoherniklub.cz

vedoucí produkce Ondřej Kárník
296 222 125-7
ondrej.karnik@cinoherniklub.cz

obchodní oddělení Alice Bláhová
211 151 875
alice.blahova@cinoherniklub.cz

public relations / kontakt pro média
Linda Skarlandtová
602 211 276
linda@skarlandtova.cz

social media / asistent uměleckého šéfa
Denisa Šandová
denisa.sandova@cinoherniklub.cz

Registrací získáte přístup k tiskovým zprávám, fotografiím a budete informováni o událostech v Činoherním klubu

ke stažení

Výroční zpráva
2010

PDF
stáhnout

Výroční zpráva
2011

PDF
stáhnout

Výroční zpráva
2012

PDF
stáhnout

Výroční zpráva
2013

PDF
stáhnout

Výroční zpráva
2014

PDF
stáhnout

Výroční zpráva
2015

PDF
stáhnout

Výroční zpráva
2016

PDF
stáhnout

Výroční zpráva
2017

PDF
stáhnout

Výroční zpráva
2018

PDF
stáhnout

Zpráva auditora
2018

PDF
stáhnout

Výroční zpráva
2019

PDF
stáhnout

Výroční zpráva, audit, účetní závěrka včetně přílohy
2020

PDF
stáhnout

partneři

Hlavní město Praha poskytuje poskytuje v roce 2021 grant ve výši: 18 450 000 Kč

Inscenace jsou realizovány s podporou Ministerstva kultury a Městské části Praha 1

partneři