Yasmina Reza
BŮH MASAKRU

NEJBLIŽŠÍ UVEDENÍ

27. 5. po 19:30

13. 6. čt 19:30

22. 9. ne 16:30

22. 9. ne 19:30

přeloženo z 17.5.

Nemůžeme ovládnout, co nás ovládá. Komedie o živlech v lidském nitru.

Jsme lidé kultury, rozumu, anebo jsme jen bezmocné individuální oběti svých pudů? Hra, během níž se bortí očekávané stereotypy chování: do lehkosti konverzační frašky čím dál víc prosakuje podvědomí aktérů a před námi se odkrývají tajené animozity života v páru, faleš leckterých kulturních a morálních klišé i dravčí podstata existenčního boje.

Dramatička, prozaička a scenáristka Yasmina Reza (narozená v roce 1959 v Paříži) se proslavila hrou OBRAZ (česky též KUMŠT) z roku 1994. BŮH MASAKRU je její sedmou hrou, kterou napsala v roce 2006.

Yasmina Reza má mimořádný pozorovatelský dar; její hry bývají inspirovány docela banálními situacemi, které jsou ale svébytně ozvláštněny a povzneseny nad realistický obraz ze života. Originálnost her Yasminy Rezy spočívá v napětí mezi použitím prostředků „dobře udělané hry“ a jejich překvapivým narušováním.

Reza je formálně vynalézavá, neuchyluje se k zaručeným pointám a směle překračuje hranice zábavného divadla. Pro Rezu je typické, že se vyjadřuje minimalisticky, bez zbytečných „koloratur“, to je literární ambice čitelná jak v jejích hrách, tak v prózách, je charakteristická pro její způsob psaní. V každém díle klade znepokojivé otázky, jednu z nich v BOHU MASAKRU: jak máme uvěřit v nějaký civilizační proces, solidaritu či vzájemnou toleranci, když nejsme s to řešit sebemenší konflikt? Možná existuje jakýsi „bůh masakru“, který se nám posmívá…

Roman Císař

 

„Situace? Zprvu vysoce civilizovaní rodiče se potkávají, aby vyplnili pojistnou listinu, protože jedno dítě ztlouklo druhé. Stačí ale, aby bylo vysloveno jedno nevhodné slovo a všechno se může zvrhnout. Velmi rychle to dospěje k hranici civilizovaného chování, k nemožnosti, anebo – v každém případě – k relativitě všech etických projevů.“

Yasmina Reza

 

„VŠICHNI ČTYŘI HERCI BĚHEM CELÉ HRY TÉMĚŘ NESEJDOU Z JEVIŠTĚ, A PŘESTOŽE VÍCE NEŽ NA DĚJOVÝCH ZVRATECH JE INSCENACE ZALOŽENA NA VZÁJEMNÉ KONVERZACI, DRAMATICKÝ NÁBOJ V NÍ ROZHODNĚ NECHYBÍ.“

– Petr Tichý, i-divadlo.cz

 

Michel Houllié
Jaromír Dulava

Veronika Houlliéová
Ivana Chýlková

Aneta Reilleová
Miroslava Pleštilová

Alain Reille
Vladimír Kratina