Srdečně blahopřejeme Jaroslavu Vostrému k 90. narozeninám

JAROSLAV VOSTRÝ, spoluzakladatel Činoherního klubu, umělecký šéf v letech 1965-1972, ředitel a umělecký šéf v letech 1990-1993 slaví 24. ledna 90. narozeniny.
Srdečně blahopřejeme.
S radostí připojujeme blahopřejný dopis dramatika a režiséra Ladislava Smočka, gratulaci ředitele Činoherního klubu Vladimíra Procházky a poděkování dramaturga Romana Císaře.

Praha, 15. 1. 2021
Milý a drahý Jardo,
má blahopřejná slova k Tvým devadesátinám by se mi chtělo formulovat naprosto nově a neotřele, ale byla by to pošetilá snaha, jelikož v Tvém případě lze radostně zvolat, „zaplaťpánbůh, nic nového pod sluncem“! A co tedy? Inu, dosažení nádherné devadesátky v Tvém případě považuji za naprosto samozřejmé. Pojem samozřejmost se na Tebe dokonale hodí. Síla Tvého ducha je stále stejně mladá a výkonná, jako před deseti lety, když jsem Ti přál u příležitosti Tvých osmdesátin, s vědomím že dosažení tohoto čísla je pro Tebe na cestě do další dekády samozřejmé. Stalo se. A se stejnou samozřejmostí Tě čeká cesta s devítkami do dalšího, lidmi stvořeného, milníku.
Skoro sedmdesát let jsem svědkem, že Tvůj vysoce talentovaný a plodný život se vyznačuje neochabující silou vrcholné chápavosti a vyostřené vnímavosti. Rozmazanost myšlení a polovičatost je něco, co Ti bylo po celý život naprosto cizí. I proto Tvá díla ve všech oblastech Tvého zájmu byla vždy vynikající. Tvá vůbec první režie, hra Narozeniny, je pro mne nezapomenutelná. Jako autor hry Tři v tom jsi prokázal jedinečný dramatický talent a Tvoje výsledná díla v oblasti teorie jsou výrazem naprosto původního a objevného nalézání nových aspektů v oblasti divadelního světa. Celý Tvůj život byl neúnavně tím vším.
Tělo člověka často reaguje na ochabující duševní síly, jako na signál, že je čas rezignovat a propustit sebe ze života navždy. Tělo ale také cítí, že ducha, co stále objevuje a formuje jím objevené ve vynikající tvar, není radno ze života propustit. Právě Ty jsi výmluvným svědectvím, že nadoraz fungující hlava, schopná nalézat odpovědi na stanovaná tázání, má šanci na maximální trvání na tomto světě. Proto ta samozřejmost Tvé devadesátky na tachometru života.
Děkuji Ti, drahý kamaráde, za sedmdesát let vzájemné blízkosti a spojenectví. Díky zejména za onu vteřinu zrodu našeho trvalého a stále čerstvého přátelství, tehdy, na schodech naší školy. Díky za onu vteřinu Tvého „Ano“, která umožnila stvořit naše divadlo, neboť bez onoho „ano“ by toto divadlo nevzniklo. A v neposlední řadě důležité díky za štěstí, že naše chápání „směšného“ na tomto světě jsme měli, a stále máme, skoro totožné.
Blahopřeji ze srdce, drahý kamaráde, a přeji pokračující výdrž a zdraví a další obohacení našeho světa divadla na cestě k dalšímu kulatému milníku, tam někde před námi, stále se stejnou samozřejmostí jako dosud. Také se moc těším na nějaký ten náš raclette s Tebou a Zuzankou.

Tvůj Láďa Smoček

*

VÝZNAMNÉ JUBILEUM
(Mimořádný dík…)

V prof. Jaroslavu Vostrém se celoživotně rovnoměrně, velmi vzácně, snoubí ojedinělý teoretik a praktik divadla, hlubokomyslný propojovač obojího, ozvláštňující jedno druhým.
Nedávné práce Scénologie dramatu a Scénování v době všeobecné scénovanosti jsou tolik přesvědčivé právě proto, že jsou formulovány osobností obdařenou mnoha vlohami: Jaroslav Vostrý je dramatickým autorem, dramatizátorem, překladatelem, dramaturgem, režisérem, uměleckým šéfem divadla, teatrologem, historikem divadla, šéfredaktorem dvou nejprestižnějších divadelních periodik u nás DIVADLO a DISK, vysokoškolským pedagogem; a výčet by zdaleka nekončil…
Je nesnadné vyslovit muži tolika zásluh mimořádný dík a vyzdvihnout alespoň jedinou z nich. – Stalo se právě za (nedlouhého) uměleckého šéfování Jaroslava Vostrého, že v ulici Ve Smečkách se rozhodným způsobem (zakrátko) zformovalo divadelní zjevení Činoherní klub.

Roman Císař
(13. 1. 2021)

*

Milý Jaroslave,
při příležitosti Vašich devadesátin, tak samozřejmých, jak píše Láďa Smoček, mě napadlo, že se jednou vykašlu na Činoherní klub, dramaturgii, režii, dramatické autorství, divadelní teorii, teatrologii a scénologii, disciplíny, ve kterých tak čníte a vyostřeně vynikáte, a docela obyčejně Vám popřeji hodně zdraví, štěstí i let, která dávají radost Vám i Vašim blízkým.

Srdečně Váš
Vladimír Procházka

 
Srdečně blahopřejeme Jaroslavu Vostrému k 90. narozeninám

2 L.Smocek a J.Vostry. Ladislav Smoček a Jaroslav Vostrý
Foto Pavel Kolský

3 Narozeniny. Harold Pinter: Narozeniny
(režie Jaroslav Vostrý, 1967; Petr Čepek, Jiří Hrzán a Josef Somr)
Foto Miloň Novotný

4 Na ostri noze. Alena Vostrá: Na ostří nože
(režie Jaroslav Vostrý, 1968; Petr Čepek, Jiří Hálek, Josef Vondráček, Táňa Fischerová, Jiří Hrzán, Nina Divíšková)
Foto Miloň Novotný

5 Candide. Voltaire: Candide
(režie Jaroslav Vostrý, 1971; Jiří Hrzán, Petr Čepek, Věra Galatíková, Václav Kotva, Jana Břežková, Jana Marková)
Foto Miloň Novotný

6 Vychovatel. J. M. R. Lenz: Vychovatel
(režie Jaroslav Vostrý, 1972; Jiří Hálek a Petr Čepek)
Foto Miloň Novotný

7 Tri v tom. Jaroslav Vostrý: Tři v tom
(režie Jiří Menzel, 1978; Josef Abrhám, Jiří Kodet, Rudolf Hrušínský ml.)
Foto Miroslav Pokorný

8 P_Daubeny a J_Vostry. Peter Daubeny a Jaroslav Vostrý v roce 1969.
Foto Miloň Novotný

9_L_Smocek, J_Vostry, J_Kacer. Ladislav Smoček, Jaroslav Vostrý a Jan Kačer při křtu knihy Činoherní klub 1965-2005 v roce 2006.
Foto Martin Poš

10 J_Vostry, Z_Silova, J_Halek. Jaroslav Vostrý, Zuzana Sílová a Jiří Hálek na výstavě Luboši Hrůzy v Černé labuti v roce 2008.
Foto Pavel Kolský

11P_Skoumal, J_Vostry, J_Halek, L. Hruza. Petr Skoumal, Jaroslav Vostrý, Jiří Hálek a Luboš Hrůza na výstavě Luboši Hrůzy v Černé labuti v roce 2008.
Foto Pavel Kolský