Eliška Balcerová

 
 

v minulosti

1991
Euripidés
ORESTÉS

Helena, Meneláova žena