Tomáš Suchanek
ředitel

Martin Finger
herec, umělecký šéf