ŽIVOT JE FAJN

ŽIVOT JE FAJN
29. 2. čt 20:00

Zveme vás na zábavný večer s úžasným divadelním, muzikálovým a filmovým hercem a moderátorem Miroslavem Hrabětem.

Večerem provází Bára Grafnetrová.

Bára zpívá, zpívat bude i host !!

Písně a chansony Hany Hegerové, Marty Kubišové a Evy Olmerové.

Radim Linhart – piano, Ruda Musil – saxofon, Jan Greifoner – kontrabas

Vstupné 250 Kč

Vstupenky v pokladně Činoherního klubu,
tel. 211 151 877

nebo