Anton Pavlovič Čechov
IVANOV

 

Nikolaj Ivanov, stálý člen zemědělské správy
Vladimír Kratina

Anna, jeho žena, rozená Sára Abramsonová
Lenka Skopalová

Matvěj Šabelskij, hrabě, jeho strýc z matčina strany
Jiří Kodet

Pavel Lebeděv, předseda okresní zprávy
Jiří Zahajský

Zinajda Lebeděvová, jeho žena
Eva Jakoubková

Saša, jejich dvacetiletá dcera
Mahulena Bočanová

Jevgenij Lvov, mladý lékař
Pavel Kříž
Petr Vacek
Ondřej Vetchý

Marta Babakinová, mladá vdova, majitelka panství
Jiřina Krejčíková

Dmitrij Kosych, berní úředník
Miloslav Štibich

Michail Borkin, Ivanovův vzdálený příbuzný a správce jeho panství
Oldřich Vízner

Avdoťa, stařena neurčitého zaměstnání
Blanka Blahníková

Host
Václav Kotva

Gavrila
Radvan Pácl

Petr
Karel Vepřekpřeklad
Leoš Suchařípa

režie
Ivo Krobot

dramaturgie
Jiří Daněk
Vladimír Procházka

výprava
Jana Zbořilová

hudba
Jiří Bulis

hudbu nahráli
Petr Pergel, Petr Drešer, Jiří Bulis

premiéra 30. 1. 1988

derniéra 25. 2. 1991