TisíciHRAn
TANKY NA PLOVÁRNĚ

Dospívání v 60tých letech.

Činoherní klub uvádí:

Představení v rámci Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání (FUK)

TisíciHRAn

Scénář, režie: TisíciHRAn / Scénografie: Tereza Durdilová / Projekce: Zdeněk Durdil / Technika: Miroslav Staněk / Účinkují: Alena Laufrová, Renata Válová a Jindřich Synek.

Uprostřed 60tých let se opět setkáváme s hrdiny inscenace Fialky a mejdlíčka (http://www.tisicihran.cz/2018/02/28/fialky/), kteří mezitím dorostli do teenagerovských let. Na pozadí společenských a politických událostí zažívají bouřlivé zkušenosti mládí, hledají svou vlastní identitu a dospívají. Jak do jejich osudů zasáhlo Pražské jaro a jeho násilné ukončení? Podle čeho se rozhodovali v kritických momentech? Emigrovali nebo zůstali? Inscenace zachycuje různorodé názory a živé emoce, jež toto období našich dějin stále vyvolává. Osobní svědectví vypravěčů je doplněno unikátními dobovými záběry ze soukromých archivů.
Po představení následuje krátká debata s účinkujícími, kteří jsou zároveň i pamětníky a spolutvůrci představení.
Představení je vhodné pro děti cca od 12 let, jejich rodiče, prarodiče a kantory.

TisíciHRAn
Skupina TisíciHRAn (http://www.tisicihran.cz/) se věnuje dokumentárnímu a autorskému divadlu. Tématem naší tvorby jsou významné momenty dvacátého století, které ovlivňují i životy dalších generací. Nahlížíme na ně optikou skutečných osudů a příběhů, jejichž pamětníky a současně interprety jsou ti, kdo byli v té které době dětmi. Chceme poukázat na absurdní rozpětí mezi oficiálními ideologiemi a každodenním životem. Ukazovat dějiny skrze konkrétní osudy těch, kdo je zažili a nahlížet události z různých úhlů pohledu. Poskytujeme tak dětem, kterým zejména jsou naše inscenace určeny, podněty pro rozvíjení kritického myšlení.
Naším cílem je objevování vlastních divadelních přístupů odvíjejících se z práce s neherci-nositeli příběhů i našeho autorského zaměření. Propojujeme dokumentární a autorské přístupy a vytváříme tak divadelní inscenace s důrazem na témata a příběhy zúčastněných. Zajímá nás osobní a rodinná historie v kontextu dějin.
Tvůrčí skupina TisíciHRAn vznikla v r. 2016 při práci na divadelní inscenaci Fialky a mejdlíčka. Zakládajícími členy skupiny jsou Tereza Durdilová, Eva Čechová a Tereza Vohryzková. Eva Čechová se věnuje autorskému divadlu, herectví, vypravěčství, klaunérii, skupinové improvizaci a umělecké pedagogice. Tereza Durdilová se zabývá dokumentárním a autorským divadlem, scénografií, site specific projekty.

Festival umění a kreativity 
https://fuk.education/
Každý rok pořádá platforma pro kreativní vzdělávání uMĚNÍM festival, jehož cílem je představit široký potenciál kreativního vzdělávání pedagogům, rodičům, dětem, ale i kulturním profesionálům. Festival probíhá v rámci světového dne kreativity a inovací (proklik na https://wciw.org/) a připojuje se tak k sedmdesátce zemí po celém světě, oslavujících rozmanité formy kreativity. Do festivalu je zapojeno přes 40 subjektů z celé republiky.

Projekt č. 213000168 „Dokumentární divadlo mládeži a dětem – cesta ke kritickému myšlení ohlédnutím do minulosti“ je podpořen dotací MKČR NPO.

Přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2023 se uskutečňuje za finanční podpory MK ČR.

 

 

 


premiéra 21. 4. 2023