Kateřina Rudčenková
PŘÍBĚHY Z POHŘBU ANEB POVÍDEJ MI NĚCO HEZKÉHO neuskutečněno

Svěží, veselá i smutná komedie o jedné dívce a třech pánech. O lásce, čase a smrti. A také o Bedřichovi. A vlastně o nás všech. "Vede-li tě skuhrající havran, dojdeš k mršině. A tak je to se vším."

Činoherní klub uvádí:

Antonín Puchmajer D.S.

Kateřina Rudčenková: PŘÍBĚHY Z POHŘBU ANEB POVÍDEJ MI NĚCO HEZKÉHO

Režie: Petr Lanta a kol. / Hudba: Sonia Koutová. / Dramaturgická a produkční supervize: Martin J. Švejda. / Hrají: Barbora Jonášová, Sonia Koutová, Kateřina Rudčenková, Hana Tillmanová, Vladimír Mikulka, Jakub Škorpil, Martin J. Švejda.

O inscenaci:

Známá česká spisovatelka Kateřina Rudčenková, mimo jiné držitelka Ceny Magnesia Litera za poezii (2014) a autorka několika divadelních her (Niekur, Čas třešňového dýmu a další) napsala hru Příběhy z pohřbu na míru souboru Puchmajer. Smutnosměšná vztahová komedie o dívce Róze a pánech Edgarovi, Alanovi a Paulovi uchovává typické rysy autorčina básnivého a autobiograficky založeného rukopisu, zároveň však nese i charakteristické známky ironické, černě humorné poetiky souboru. Dráždivé spojení zdánlivě odlišných žánrových světů režíroval jako host kmenový režisér Společnosti doktora Krásy Petr Lanta.

O souboru

Kulturně divadelní spolek Puchmajer byl založen v r. 1991 posluchači divadelní vědy FF UK a jejich přáteli. Vůdčími osobnostmi souboru byli Vladimír Mikulka a Martin J. Švejda. Během bezmála čtrnáctileté existence soubor nastudoval celkem šestnáct inscenací. Tvorba souboru byla orientována na intelektuálně náročný, černý humor, se snahou „vyslovovat se k čemukoliv, co se autorům nelíbí, co je dráždí, co se jim hnusí“ (Zdeněk Hořínek). Soubor ukončil činnost v r. 2005. Jeho přímým nástupcem se stal divadelní soubor Antonín D.S. Vůdčí osobností byl Martin J. Švejda. Antonín D.S. se věnoval především autorské tvorbě. Divadelní soubor Antonín Puchmajer D.S. vznikl v říjnu 2010 ze členů divadla Antonín D.S. a hudební skupiny Inženýr Vladimír. Do dnešní doby soubor uvedl celkem osm divadelních projektů: Kabaret (2011), Spánek nikdo nevolá (2012), Be Pozzy! (2014), JAKO (škorperetka) (2015), Rösnerovo oko (2017), Příběhy z pohřbu (2019), Beranidla budoucnosti (2019) a Potkala ji smrti (2022)

informace:
https://antonin-puchmajer-d-s0.webnode.cz;
http://www.facebook.com/antoninpuchmajer
kontakt: antoninds@centrum.cz, tel. 723 317 749 (Martin J. Švejda)

Činoherní klub uvádí: Přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2022 se uskutečňuje za finanční podpory MK ČR.

 


premiéra 22. 5. 2022