Jan Žďárský
KLEŠICE

Domů z Velké války.

Činoherní klub uvádí:

Divadlo Na tahu a Nejhodnější medvídci

Režie: Andrej Krob / Asistent režie: Dan Vavřík / Scéna: Jan Turner / Kostýmy: Šarko Mirko / Zvuk: Johana Ožvold / Autorka projektu: Dr. Ráchel Lewinski / Hrají:  Jitka Říhová, Irena Holemá, Jana Zbortková, Ilona Semrádová, Julie Válková, Jan Turner, Marek Šimon, Petr Reidinger, Ivo Bureš, Zdeněk Škrdlant a Jan Hanyš.

Jan Žďárský, vojín z Klešic, který válčil na Soči a pak i na Piavě, napsal hru popisující jeho válečné a poválečné zkušenosti pravděpodobně pod vlivem svých spolubojovníků – Fráni Šrámka a Josefa Váchala. Zapomenutou hru našla v pozůstalosti své babičky Žďárského pravnučka Dr. Ráchel Lewinski. Hra se pohybuje na pomezí tragické frašky a dobové ilustrace, přičemž je rozkročena mezi něhou mládí a sarkasmem starých plenkérů, kteří jsou, jak známo, dosti prosaičtí, nejde-li o mináž nebo poštu; a v tomto smyslu reflektuje dvojjedinost samotné obce Klešice ležící na samém rozhraní Železných hor a Polabí.

Divadlo Na tahu

Vzniklo z podnětu Andreje. Kroba, jevištního technika Divadla Na zábradlí a občasného herce, který se rozhodl nastudovat Žebráckou operu, novou hru svého přítele, zakázaného dramatika V. Havla, napsanou na motivy stejnojmenné hry J. Gaye. Se skupinou známých a přátel, vesměs neherců, Žebráckou operu 1974–75 tajně nazkoušel a 1. 11. 1975 veřejně uvedl v sále hostince U Čelikovských v Horních Počernicích.

Nejhodnější medvídci

se založili 25. října 1988 v restauraci Na Hřebenkách v Praze jako vyhraněný nekompromisní soubor ortodoxních, až extrémních činoherců, vycházeje zejména ze statí Václava Klimenta Klicpery „Divadlo jako kukátko světa a srdce“ (Fr. Jebavý, Praha 1857) a Theodora Adorna „Das Schauspiel als ein metaphysisches Model des Seins in der postdramatischen Gesellschaft“ (Hrsg. Goethe Universität Frankfurt a. M., 1957).

Přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2021 se uskutečňuje za finanční podpory MK ČR.

 

 


premiéra 7. 12. 2021