Dr.amAS
Co je za Oráčovem?

Inscenace, která se pokouší otevřít nový pohled na mýty spojené s autismem, které vypráví lidé bez autismu.

 

Činoherní klub uvádí:

Dr.amAS 

Divadelní soubor při Národním ústavu pro autismus

„Jako malý kluk jsem jezdil za babičkou a dědou do Oráčova a vždycky mě zajímalo, co za tou obcí je.“

Hrají:

Václav Antoš, Lubomír Bajcura, Petr Jankola, Kateřina Kaliničenková, Karel Kauer, Jiří Prchal, Radek Svoboda,
Roman Vašák.

Kolik komunikací je nutné zdolat a kolik úsilí je potřeba k naplnění touhy po vědění? Čtvrtá autorská inscenace, tentokrát o komunikaci ve všech slova smyslech a jedné velké cestě…

Premiéra

Divadelní soubor, který byl založen 5. 1. 2015 při Národním ústavu pro autismus se zaměřuje výlučně na autorskou tvorbu.
Témata inscenací se rodí v organickém tvůrčím procesu a vycházejí z příběhu členů souboru, kterými jsou většinově dospělí lidé s poruchou autistického spektra. V inscenacích zaznívá živá hudba i zvukové stopy vytvořené hudebníky (nejen) s PAS.
Celý tým je plně zapojen do procesu tvorby, herci jsou autory svých replik, které jsou extrahovány z improvizací, ze společných zážitků, SMSek, hlášek apod. Každý člen souboru má možnost ovlivnit a vyprofilovat svou postavu a nabídnout tak divákovi zcela autentický zážitek. Základy využívaných technik můžeme hledat v dramaterapii a jiných expresivně terapeutických přístupech. Tvůrčí práce v souboru nemá terapeutické ambice, avšak stává se pro herce terapeutizující. Získávájí větší jistotu v interakcích s okolím i mezi sebou navzájem, herecky i osobnostně se vyvíjejí a experimentují. Prvním a hlavním cílem však zůstává „dělání dobrého divadla”.
Soubor byl třikrát nominován na cenu APLAUS a v roce 2017 ji obdržel.
Inscenace: Sněhen (2015) / Jiný, než kdo?! (2017) / Teď mluvím já (2018)

Přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2021 se uskutečňuje za finanční podpory MK ČR.

 


premiéra 17. 10. 2021