Bedřich Smetana, Karel Sabina
PRODANÁ NEVĚSTA

NEJBLIŽŠÍ UVEDENÍ

26. 11. ne 19:30

Proč bychom se netěšili, když nám pán Bůh dá …..

Činoherní klub uvádí:

Kytlický ochotnický spolek / Kytlice

Prodaná nevěsta dle úpravy podle 1. verze z roku 1866 / Režie a výprava: Helena Albertová / Asistentka režie a nápověda: Andrea Landovská / Asistentka výpravy: Lída Baslová / Hudební spolupráce: Marie Šťastná / Malované kulisy: Marie Hásková / Kresba na plakátu: Dagmar Morenová / Produkce: Šárka Krejčová
Hrají:
Alenka Roenschein, Viktor Fatka, Lída Baslová, Alida Horvátová, Tomáš Milata, Vít Vejražka, Štěpán Hašek, Šárka Krejčová, Přemek Chlad, Šárka Krejčová, Přemek Chlad, /
Děti:
David Nohejl, Maria Morenová, Rafael Moreno ml., Rozárka Šulová, Elenka Morenová /
Hudebníci:
Marie Šťastná, Štěpán Skopový, Vít Holienčin, Anna Bartošová, Michal Legner, Jaromír Ehrenberger, Anna-Marie Šťastná, Dominika Legnerová /
Sbor:
Žofie Holienčinová, Jana Kostolná, Naďa Rabová, Dagmar Schneebergerová, Jarmila Skopová.

Přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2023 se uskutečňuje za finanční podpory MK ČR.

 

 


premiéra 26. 11. 2023