Aleny Bruthansové
DENÍKY & František Tichý
NEPŘÁTELÉ

Dvě inscenace Holek a Kluků z Gymnázia Přírodní školy

Činoherní klub uvádí

Přehlídku amatérských divadelních souborů
pořádá
Památník šoa Praha /
ve spolupráci s Činoherním klubem /
s odbornou garancí NIPOS-ARTAMA /
za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

V rámci divadelní přehlídky OD SVĚDECTVÍ K PODOBENSTVÍ / Památník Šoa Praha ve spolupráci s Památníkem ticha

Gymnázium Přírodní škola

Aleny Bruthansové / DENÍKY
Podle deníku čtrnáctiletého Pavla Weinera.
Premiéra divadelní hry Aleny Bruthansové podle deníku čtrnáctiletého Pavla Weinera v podání Kluků a HolekGymnázia Přírodní škola.
Jaký byl Pavlův Štědrý den roku 1944 v Terezíně? Vrátí se táta a Handa? Podaří se najít volnou cestu z ghetta pro vánoční stromek? A dá se alespoň na chvíli zapomenout a žít?

Deník Pavla Weinera

Narozený v roce 1931 v Praze.
Pavel Weiner začíná psát svůj deník 4. dubna v roce 1944. V koncentračním táboře Terezín byl společně s rodiči a starším bratrem. Deník píše, když je mu teprve dvanáct a třináct let, tedy ještě jako dítě. V deníku popisuje to, co dělá, jaké má úkoly, do jaké práce chodí, navštěvování tajného vyučování, hraní fotbalu a další věci. Deníku se svěřuje s pocity, které má v Terezíně. Popisuje, jak je každá informace o transportech zdrcující.

“Cestou potkávám Kopperleho, který mi říká, že je na transportní listině. Vůbec celé A. K. je postiženo. Jsem nešťasten. Celý okolní svět mi je vedlejší.“

“Na cestě domů přemýšlím o tom, co pro mě Terezín udělal dobrého. Je mi již 13 let a již mohu samostatně nahlížet na svět. Pochopil jsem… Co je to život a to je hlavní zásada a nejtěžší.”

František Tichý / NEPŘÁTELÉ
Ze vzpomínek Olgy Fierzové, spolupracovnice Přemysla Pittra.
Režie: Marek Matura, Hudba: Vít Novotný / Hrají: Kluci a Holky třídy ró Gymnázia Přírodní škola.
Květen 1945. Čtrnáctiletý Jehuha se vrací z koncentračního tábora. Nikdo rodiny nepřežil, a tak nachází útočiště v zámku Kamenice u Prahy, kde humanista a pedagog Přemysl Pitter pomáhá dětem, jako je on najít nový domov. Šťastné chvíle vytouženého míru a klíčících přátelství, ale brzy naruší trestanecká skupina chlapců z Hitlerjugen, kteří jsou do Kamenice deportováni z Terezína.
Dokážou děti z různých stran barikád k sobě najít cestu? A kde je hranice lásky a odpuštění?

 


premiéra 12. 5. 2024