Martin McDonagh
PAN POLŠTÁŘ

Hlavní povinností vypravěče je vyprávět příběh. A to přesně dělá Katurian K. Katurian a my s ním.

Činoherní klub uvádí:

Ragueneau / Plzeň

Překlad: Ondřej Sokol / Dramaturgická úprava: Blanka Luňáková / Režie: Blanka Luňáková / Scéna a kostýmy: Blanka Luňáková /
Světla, zvuk: Michal Herzog / Hudba: Portsmouth Sinfonia /
Hrají:
Robert Kotál Kunesch, Kateřina Hrdinová, Jiří Šmahel, Petr Janda, Michal Čáp Havlíček.

Autorská práva zastupuje AURA-PONT

ANOTACE
Černočerná komedie o spisovateli z blíže neurčené totalitní země, kterému se zhmotní jeho povídky.
Hlavní povinností vypravěče je vyprávět příběh. A to přesně dělá Katurian K. Katurian a my s ním.

(…) K cenným okamžikům ovšem patří dialog Katuriana se svým slaboduchým bratrem Michalem (Jiří Šmahel), především ta část, kdy se retardovaný Michal Katurianovi k vraždám přizná. V tu chvíli je mezi oběma bratry cítit silné pouto a křehkost. Paradoxně, ale po smyslu dramatu velmi správně, tato bratrská křehkost ústí v to, že Katurian spícího Michal udusí polštářem, aby ho uchránil utrpení, která by ho po doznání čekala. V tomto dialogu oba herci prokazují schopnost vzájemného napojení, citlivosti, ale i držení žánru konverzační (černé) komedie. A to i přesto, že Šmahelův Michal je až příliš dětinský. Michalova slaboduchost je víc vnější a méně se projevuje jako výsledek skutečných vnitřních myšlenkových pochodů.
Štěpán Pácl / Divadedlní Piknik / Zpravodaj č.5, 5.7.2022.

Divadelní soubor RAGUENEAU vznikl 7. 1. 2019.
Do Plzně přivážíme z celé naší republiky zajímavé soubory a inscenace ověřené nejen naším vlastním zhlédnutím, ale i účastí na prestižních festivalech či postupových přehlídkách.
Pořádáme každoroční amatérský divadelní festival Bez zbytečnejch řečí, který přináší divákům to nejlepší, co se za poslední rok v amatérském divadle urodilo.
Začali jsme i sami produkovat vlastní divadelní inscenace. První byly aktovky Několikrát do černého, dále Pan Polštář, a chystáme komedii Kupec benátský.
Více informací o souboru najdete na stránkách ragueneau.wixsite.com/ragueneau.

Přehlídka amatérských divadelních souborů se uskutečňuje v roce 2023
za finanční podpory MK ČR.

 

 


premiéra 22. 1. 2023