TisíciHRAn
FIALKY A MEJDLÍČKA

Dětství pod rudou hvězdou.

Činoherní klub uvádí:

Představení v rámci Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání (FUK)

TisíciHRAn

Scénář, režie: TisíciHRAn / Scénografie: Tereza Durdilová / Projekce: Zdeněk Durdil / Technika: Miroslav Staněk / Účinkují: Alena Laufrová, Renata Válová a Jindřich Synek.

Inscenace Fialky a mejdlíčka je dokumentární divadlo s živým vyprávěním o dětství v 50.letech, které nás přenese do světa kde voněly cukrové fialky, na jazyku se rozplývala sladká mejdlíčka, ale zároveň nade vším zářila rudá hvězda.
Tři pamětníci zde vyprávějí své skutečné příběhy ze školních let prostřednictvím loutek, autentického amatérského filmu, či soudobého deníku žákyně páté třídy Aleny Laufrové. Děti 50.tých let hledají odpovědi na otázky: Proč se ve škole nesmí říkat, o čem se mluví doma a kdo je vlastně zrádce a kdo hrdina? Inscenace laskavým a humorným způsobem upozorňuje na mechanismy, které se v dějinách opakují.

Po představení následuje krátká debata s účinkujícími, kteří jsou zároveň i pamětníky a spolutvůrci představení.
Představení je vhodné pro děti cca od 8 let, jejich rodiče, prarodiče a kantory.

TisíciHRAn
Skupina TisíciHRAn (http://www.tisicihran.cz/) se věnuje dokumentárnímu a autorskému divadlu. Tématem naší tvorby jsou významné momenty dvacátého století, které ovlivňují i životy dalších generací. Nahlížíme na ně optikou skutečných osudů a příběhů, jejichž pamětníky a současně interprety jsou ti, kdo byli v té které době dětmi. Chceme poukázat na absurdní rozpětí mezi oficiálními ideologiemi a každodenním životem. Ukazovat dějiny skrze konkrétní osudy těch, kdo je zažili a nahlížet události z různých úhlů pohledu. Poskytujeme tak dětem, kterým zejména jsou naše inscenace určeny, podněty pro rozvíjení kritického myšlení.
Naším cílem je objevování vlastních divadelních přístupů odvíjejících se z práce s neherci-nositeli příběhů i našeho autorského zaměření. Propojujeme dokumentární a autorské přístupy a vytváříme tak divadelní inscenace s důrazem na témata a příběhy zúčastněných. Zajímá nás osobní a rodinná historie v kontextu dějin.
Tvůrčí skupina TisíciHRAn vznikla v r. 2016 při práci na divadelní inscenaci Fialky a mejdlíčka. Zakládajícími členy skupiny jsou Tereza Durdilová, Eva Čechová a Tereza Vohryzková. Eva Čechová se věnuje autorskému divadlu, herectví, vypravěčství, klaunérii, skupinové improvizaci a umělecké pedagogice. Tereza Durdilová se zabývá dokumentárním a autorským divadlem, scénografií, site specific projekty.

Festival umění a kreativity 
https://fuk.education/
Každý rok pořádá platforma pro kreativní vzdělávání uMĚNÍM festival, jehož cílem je představit široký potenciál kreativního vzdělávání pedagogům, rodičům, dětem, ale i kulturním profesionálům. Festival probíhá v rámci světového dne kreativity a inovací (proklik na https://wciw.org/) a připojuje se tak k sedmdesátce zemí po celém světě, oslavujících rozmanité formy kreativity. Do festivalu je zapojeno přes 40 subjektů z celé republiky.

Projekt č. 213000168 „Dokumentární divadlo mládeži a dětem – cesta ke kritickému myšlení ohlédnutím do minulosti“ je podpořen dotací MKČR NPO.

Přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2023 se uskutečňuje za finanční podpory MK ČR.

 

 

 

 

 

 

 


premiéra 20. 4. 2023