Při vstupu do divadla platí povinnost prokázat splnění jedné z následujících podmínek