Srdečně blahopřejeme Janu Kačerovi k 85. narozeninám

„Celý divadelní život jsme se v pražských a ostravských lokalitách potkávali a míjeli.

Jako mladík jsem k Tobě vzhlížel s obdivem příznivce dramatického umění, zejména když jsem Tě opakovaně sledoval v dramatizaci Vostrých Dostojevského Zločinu a trestu jako Raskolnikova v Činoherním klubu, navíc v režii Evalda Schorma, či ve filmech české nové filmové vlny, která se přinejmenším rovnala té nové francouzské. 

Stejně tak Tvé režie v tomto sklepení natrvalo patří mezi top jevištní zážitky mého života. Pars pro toto: nejúžasnější vůbec Višňový sad, vzápětí Revizor či Na dně. Takové divadlo bývá k vidění zřídkakdy.

Vytrvale nabádáš dramaturgy k vyhledávání témat, která by co nejvíc souzněla s dobou a soustavně propaguješ původní tvorbu, k níž přistupuješ s vědomím, že se ocitáš na riskantní půdě. Inspiroval jsi vznik řady dramatických textů a sám tíhneš k psaní v mateřštině. Tvoje umění pojmenovat a na mnoho způsobů z různých stran na dřeň ozvláštnit dramatickou situaci je výjimečný dar. Snad mně v tom dá za pravdu každý, kdo se s Tebou při práci setkával či setká. 

Ano, řeč je o Janu Kačerovi, bardovi českého divadelnictví, s nímž vzácná shledání po dlouhých míjeních zpravidla rozhojňují obrazotvornost a osvěžují ducha. 

Pro mne jsou nepomíjivé dvě spolupráce s Tebou: na Dykově Krysaři v Divadle na Vinohradech (tam jsme se poznali blíž) a později na Ibsenově Peer Gyntovi v Národním divadle. 

Milý Honzo, přeji Ti k Tvým polokulatinám v těch těžkých chvílích, které prožíváš, nejen co možná nejvíc fyzických sil, ale stejně tak tvůrčí svěžest a radost z každého plodně stráveného dne či okamžiku.“

Roman Císař

(14. 9. 2021)

 

Blahopřejeme Janu Kačerovi také k Ceně České akademie divadelníků, kterou obdržel 9. října 2021 v rámci předávání Cen Thálie.

 
Srdečně blahopřejeme Janu Kačerovi k 85. narozeninám

Jan Kačer Svatba pozdního léta, Variace na písmeno G, zkouška, divadlo představení, Činoherní klub. Jan Kačer: Svatba pozdního léta (ČK 2016; režie Ladislav Smoček; Zuzana Bydžovská a Jan Kačer)
(foto Ivan Prokop)

6_Na_dne. Maxim Gorkij: Na dně (ČK 1971; režie Jan Kačer; Josef Vondráček, Josef Abrhám, Josef Somr, Jiřina Třebická, Jiří Kodet)
(foto Miloň Novotný)

Plakát k inscenaci Višňového sadu. Plakát Libora Fáry k inscenaci Višňového sadu (ČK 1969; režie Jan Kačer)
(foto Miloň Novotný)

4_Revizor. N. V. Gogol: Revizor (ČK 1967; režie Jan Kačer; Josef Vondráček, Jiří Hrzán, Václav Kotva, Jiří Hálek, Pavel Landovský, Vladimír Pucholt, Helena Růžičková, Jana Břežková)
(foto Miloň Novotný)

3_Zlocin a trest. F. M. Dostojevskij: Zločin a trest (ČK 1966; režie Evald Schorm; Jan Kačer a Jiřina Třebická)
(foto Miloň Novotný)

2_Piknik. Ladislav Smoček: Piknik (ČK 1965; režie Ladislav Smoček; Vladimír Brabec, Jiří Hálek, Jan Kačer, Miroslav Macháček)
(foto Miloň Novotný)