Jaroslav Vostrý

Srdečně blahopřejeme Jaroslavu Vostrému k Ceně české akademie divadelníků za mimořádný přínos českému divadelnímu umění, jež mu byla udělena u příležitosti CEN THÁLIE 2020.

Jaroslav Vostrý v roce 1965 spolu s Ladislavem Smočkem zakládal Činoherní klub a byl jeho prvním uměleckým šéfem. Na konci roku 1972 byl z moci normalizačních vládců odvolán. V prvních sedmi letech existence našeho divadla také dramatizoval Dostojevského Zločin a trest (spolu s Alenou Vostrou a v režii Evalda Schorma, 1966), režíroval Pinterovy Narozeniny (1967) a hru Aleny Vostré Na ostří nože (1968), inscenoval Voltairova CANDIDA (1971, na jehož dramatizaci se podílel s Alenou Vostrou a Janem Czivišem), Lenzova VYCHOVATELE a Leonovův Zlatý kočár (1972).

V době, kdy v Činoherním klubu nesměl pracovat, napsal pro své herečky a herce komedii TŘI V TOM, pod níž se v roce 1978 podepsal Jiří Menzel, který ji také režíroval.
Po Sametové revoluci se do Činoherního klubu vrátil a zajistil mu samostatný statut. Do roku 1993 byl ředitelem a uměleckým šéfem.
Když v následujících letech pracoval jako rektor Akademie múzických umění a profesor Divadelní fakulty AMU, napsal o Činoherním klubu a jeho osobnostech několik knih: Petr Čepek / Talent a osud (poprvé 1996), Činoherní klub 1965-1972 / Dramaturgie v praxi (1996), O hercích a herectví / Osobnost a umění (poprvé 1998). Na ně později navázal knihami, které publikuje v edici Disk: Obraz a příběh. Scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění (spolu s Miroslavem Vojtěchovským, 2008), Je dnes ještě možné herecké umění? Příspěvek ke scénologii herectví (se Zuzanou Sílovou, 2008), Scénologie dramatu / Úvahy a interpretace (2010), Scénování v době všeobecné scénovanosti. Úvod do scénologie (2012) a další.

 
Jaroslav Vostrý

2_Zlocin_a_trest. F. M. Dostojevskij: Zločin a trest
(dramatizace A. a J. Vostrých, režie Evald Schorm, 1966; Jan Kačer, Jiřina Třebická)
Foto Miloň Novotný

3_Narozeniny. H. Pinter: Narozeniny
(režie J. Vostrý; 1967; Petr Čepek, Jiří Hrzán, Josef Somr)
Foto Miloň Novotný

4_Na ostri noze. A. Vostrá: Na ostří nože
(režie J. Vostrý; 1968; Petr Čepek, Jiří Hálek, Josef Vondráček, Táňa Fischerová, Jiří Hrzán, Nina Divíšková)
Foto Miloň Novotný

5_Candide. Voltaire: Candide
(režie J. Vostrý, 1971; Jiří Hrzán)
Foto Miloň Novotný

6_Tri_v_tom. J. Vostrý: Tři v tom
(režie J. Menzel, 1978; Josef Abrhám, Jiří Kodet, Rudolf Hrušínský ml.)
Foto Miroslav Pokorný