Jaroslav Těšitel

 
 

v minulosti

2008
Milan Kundera
PTÁKOVINA

Starý učitel

2001
Václav Štech
DESKOVÝ STATEK

Exner, majitel dvorce

1995
Ladislav Smoček
KOSMICKÉ JARO

MUDr. Radosta
 
Jaroslav Těšitel 

Jaroslav Těšitel 

(4. 4. 1941 – 10. 2. 2022) Jaroslav Těšitel byl inspicientem Činoherního klubu v letech 1996-1998.  Hrál MUDr. Radostu v Kosmickém jaru Ladislava Smočka, Exnera ve Štechově Deskovém statku a Starého učitele v Ptákovině Milana Kundery.
více