Činoherní klub, Ve Smečkách 26, Praha 1
Činoherní čtení

Činoherní čtení je měsíčník. Vychází v den předprodeje vstupenek. Přináší informace o připravovaných premiérách. Představuje dramatické autory, režiséry, herečky a herce, výtvarníky, hudebníky, překladatele a další spolupracovníky divadla. Najdete tu rozhovory a články, zprávy o aktuálních událostech, oceněních a výročích i recenzentskou reflexi nových inscenací. Činoherní čtení připomíná historii Činoherního klubu a osobnosti s ním spojené. Uveřejňuje pozvání na představení „Hostů Činoherního klubu“ a amatérská představení přehlídky „Činoherní klub uvádí:“. Činoherní čtení vychází v Činoherním klubu od března 2000.


© 2019 - Činoherní klub.
Činoherní klub, Ve Smečkách 26, Praha 1