Georges Feydeau
DÁMSKÝ KREJČÍ

NEJBLIŽŠÍ UVEDENÍ

11. 9. st 19:30

9. 10. st 19:30

Malá lež je mrzká, ale velká lež, to je umění! Klasická fraška o tom, co se stane, když si výjimečně protáhnete flám.

DÁMSKÝ KREJČÍ je první Feydeauova velká hra (1886), která slavila triumfální úspěch. Ústřední postava komedie, doktor Moulineaux, je neuvěřitelný lhář. Ve slavné francouzské inscenaci Bernarda Murata (1993) ji ztělesnil Jean-Paul Belmondo, který o Moulineauxovi prohlásil: „Malá lež je mrzká, ale velká lež, to je umění!“

 

Fraška à la Feydeau má zpravidla tvar kruhu: po mnoha zbytečných pohybech (motivovaných zpravidla neúspěšným pokusem o manželskou nevěru) dospívá opět k výchozímu stavu. Její napětí spočívá v rozporu mezi tendencí pravdu utajit a tendencí ji odkrýt. Aktivita komického hrdiny je nesena snahou o záchranu dobrého jména, působení náhody míří naopak k odhalení pravdy. Podaří-li se nakonec dočasně obnovit pochybnou stabilitu „krásného měšťáckého světa“, stane se tak pouze v mezích komediální konvence. Před divákem se komický hrdina a jeho spoluhráči svým pachtěním za zdáním – definitivně demaskují.

Zdeněk Hořínek

 

Feydeuova tvorba se časově kryje s obdobím, jemuž se dostalo dílem nostalgického, dílem obdivného a dílem ironického epitetonu LA BELLE ÉPOQUE („Krásná“ či „Zlatá doba“). Doba velkého uměleckého i společenského kvasu, po impresionismu doba mnoha „ismů“. Doba plná rozporů a protikladů. Eklekticismus a secese. Doba prosperity a neuvěřitelné chudoby. Doba vlastenectví a nacionalismu, šovinismu a rasismu. Doba převratných vynálezů a korupčních skandálů. Doba měšťanského rodinného ideálu a teroristických akcí anarchistů. Doba bicyklů a veřejných poprav. A samozřejmě – zlatá doba divadla. Paříž je hlavním městem světa – umění a zábavy, městem divadel, music-hallů a varieté na „Velkých bulvárech“. Kvete tu opera, opereta i výpravné revue, melodrama, společenské komedie, vážné drama i vaudeville, v němž mistrem nad mistry se stává v devadesátých letech Georges Feydeau (1862-1921), který bývá právem považován za jeho dovršitele a zároveň zakladatele moderní situační komedie.

Roman Císař

 

Když píšu divadelní hru, hledám mezi postavami ty, které by se neměly vůbec setkat. A ty pak honem svedu dohromady…

Georges Feydeau

 

„DÁMSKÝ KREJČÍ V ČINOHERNÍM KLUBU JE DŮKAZEM TOHO, ŽE KOMEDIÁLNÍ HERECTVÍ V TOMTO ŽÁNRU POTŘEBUJE INVENCI A ZÁROVEŇ PŘESNOST, SVOBODU I DISCIPLÍNU, A ŽE NEJLÉPE SE MU DAŘÍ V SEHRANÉM A VYROVNANÉM KOLEKTIVU.“

– Daniela Jobertová, Činoherní čtení