Václav Havel
AUDIENCE

Scénický pokus o slyšení dvou mužů se zcela odlišnými postoji k sobě samým.

Činoherní klub uvádí:

Divadelní Sekce Praha

Režie: Divadelní Sekce Praha a Radvan Pácl / Scéna: Divadelní Sekce Praha / Výroba a technologické rady: Filip Řezníček / Realizace výtvarné a obrazové podoby inscenace, grafické zpracování programu: Gábina Hánová / Kostýmy: Ilona Kašpárková / Zvuk a světlo: Václav Spurný  / Hudební složka: úprava hudby, ruchy a výroba: Zdeněk Kašpar / Produkce: Jaroslav Novotný /
Hrají: Luděk Blaheta, Jan Kuna. 

Děkujeme Městské části Praha – Ďáblice za vstřícné poskytnutí zkušebních prostor a také všem, kteří svým slovem a pohledem se účastnili při vzniku a realizace Audience.

Audience (doslova slyšení, slovo pochází přes francouzský jazyk z latinského audire, „slyšet“) je oficiální setkání níže postaveného člověka s velmi vysoce postavenou osobou, dnes obvykle s hlavou státu. Rozlišuje se audience udělená jednotlivci a skupinová audience. Přísně vzato, audience zahrnuje pouze „právo předstoupit, nikoli nutně právo promluvit“.

Přehlídka amatérských divadelních souborů se uskutečňuje v roce 2022
za finanční podpory MK ČR.

 

 


premiéra 12. 10. 2022