Rozhovor: KAREL FRANTIŠEK TOMÁNEK

Proč sis zvolil pro dramatizaci právě Stellu Takise Würgera? Proč vyprávět právě příběh Stelly Goldschlagové, židovské dívky, která ve válečném Berlíně spolupracovala s Gestapem a udala několik stovek lidí, kteří se pro svůj židovský původ museli skrývat před nelidským nacistickým pronásledováním a kteří tak její zradou přišli o život?
Román jsem přečetl, jak se říká jedním dechem. Její příběh ve mně vyvolal spoustu otázek, na které jsem neznal a dodnes neznám jednoznačnou odpověď. Zasáhly mě velmi osobně. Důsledky jejího jednání známe, ale moc toho nevíme o motivech: proč to vlastně všechno dělala? V dílčích věcech se můžeme domýšlet, možná nalezneme i seriózní odpověď, ale celek nám stále uniká. Celý život jsme postaveni před nutnost volby: ve věcech zdánlivě malicherných i v těch naprosto zásadních. Doba, ve které Stella žila, stavěla lidi do extrémních situací, které v důsledku vedly ke krajnímu jednání. Člověk se musel rozhodnout a současně si být vědom toho, že ponese důsledky svého rozhodnutí. Tato maxima mi připadá zvláště v dnešní době nesmírně důležitá.

Jakým způsobem k těmto historickým faktům v dramatizaci přistupuješ/ přistupujete s režisérem Tomášem Loužným? Kým je v dramatizaci Stella? S kým se setkává? Co se děje v jejím nitru? A co se děje kolem ní a jejích činů?
Stella je opředená tajemstvím a já bych ho rád zachoval i pro diváka. Rozhodně se chci vyvarovat jakékoli formě moralizování. Mnohem spíše než historická fakta, mě zajímá atmosféra. Nechceme vytvořit dokument, nýbrž obraz. V tom spatřuji základní posun proti – řekněme – zážitku, který má z románu čtenář.

Knihou nás provádí fiktivní postava mladíka Fritze; vnímáme příběh Stelly jeho očima. Přenese se tento způsob vyprávění nějak na jeviště (pracuješ s ním v dramatizaci)? V čem je pro Tebe tato postava důležitá?
Bez Friedricha by nebyla Stella. Jejich příběh tvoří osu naší inscenace.

Z čeho v dramatizaci vycházíš kromě knihy samotné?
Existuje více zdrojů, které mají víceméně dokumentární charakter a jsou běžně dostupné na internetu. Důležité svědectví o Stelle Goldschlagové přinesl její bývalý spolužák Peter Wynder. Inspirace fakty je samozřejmě důležitá, ale je to pouze inspirace. To, co mě baví, je věci a jednotlivé události domýšlet.

Kterou scénu sám pro sebe považuješ za klíčovou?
Na to nedokážu odpověď. Text, který máme v této chvíli k dispozici v pracovní verzi, vnímám pouze jako jednu ze složek budoucího inscenačního díla. Během zkoušení může dojít k výrazným posunům. Sám jsem na to velmi zvědavý. To mi na práci dramatika přijde vzrušující: Sledovat, jak se text mění během zkušebního procesu. Lidé často říkají něco jiného, než si ve skutečnosti myslí. Jinými slovy: Nejde ani tak o to, co říkají, ale jak jednají. Těší mě, když režisér a herci s tímto vědomím k textu přistupují.

Rozhovor připravily Petra Honsová a Markéta Kočí Machačíková
(programová skládačka na prosinec 2020)

 
Rozhovor: KAREL FRANTIŠEK TOMÁNEK