Předprodej

Vážení diváci, pro vaši lepší orientaci v předprodeji vstupenek a jejich snazší dostupnost jsme se rozhodli, že předprodej vstupenek bude zahájen pravidelně vždy ke 20. dni v měsíci s dvouměsíčním předstihem.

20. září bude zahájen předprodej vstupenek na listopad. Tento způsob bude zachován po celou sezónu.