Činoherní klub, Ve Smečkách 26, Praha 1
Divadelní spolek Gaudium
Dne 6. září 2006 několik kultury chtivých spoluobčanů uposlechlo výzvy místního rozhlasu v Radotíně a sešlo se v kulturním sále U Koruny za účelem, učinit něco pro kulturní život v obci. Nejvíce lidí projevilo zájem o aktivní provozování divadla. Tak byl položen základ naší budoucí činnosti. V následujících letech se repertoár skládal převážně z představení pro děti. Nejúspěšnějším vystoupením se stalo Tintili vantili – hravá dramatizace veršů Josefa Kainara. Celovečerním představením pak byl Sen noci svatojánské v přepracování a nastudování režiséra Miroslava Pokorného.
Herecká ocenění sbírali jednotlivci zejména na Postupové oblastní přehlídce amatérského divadla (POPAD) v různých letech. Soubor má od svého vzniku třetí vedení. Prvním principálem byl Vladimír Kydlíček, poté ho vystřídala Miroslava Stehlíková a v desátém roce fungování spolku se vedení chopila Vlasta Pilařová.
www.spolekgaudium.cz

 
Divadelní spolek Gaudium / Radotín:
Jakub Kolár / TCHYNĚ V DOMĚ
Komedie o neočekávaném příjezdu tří tchyní na anglické venkovské sídlo.
Úprava: Ondřej Potůček
Režie: Ondřej Potůček a Vlasta Pilařová
Grafický design a fotografie: Jaroslav Mašek
Kostýmy: Vlasta Pilařová
Technika: Pavel Stráník


Hrají:
Alena Bednářová nebo Magdalena Brončková, 
Drahomíra Garbaczewská, Hanka Řehořová,
Zuzana Breburdová, Jakub Císař,
Ondřej Potůček, Kateřina Angelisová 


Činoherní klub uvádí: Přehlídka amatérských
divadelních souborů v roce 2018
se uskutečňuje za finanční podpory MK ČR.


 
Divadelní spolek Gaudium
Dne 6. září 2006 několik kultury chtivých spoluobčanů uposlechlo výzvy místního rozhlasu v Radotíně a sešlo se v kulturním sále U Koruny za účelem, učinit něco pro kulturní život v obci. Nejvíce lidí projevilo zájem o aktivní provozování divadla. Tak byl položen základ naší budoucí činnosti. V následujících letech se repertoár skládal převážně z představení pro děti. Nejúspěšnějším vystoupením se stalo Tintili vantili – hravá dramatizace veršů Josefa Kainara. Celovečerním představením pak byl Sen noci svatojánské v přepracování a nastudování režiséra Miroslava Pokorného.
Herecká ocenění sbírali jednotlivci zejména na Postupové oblastní přehlídce amatérského divadla (POPAD) v různých letech. Soubor má od svého vzniku třetí vedení. Prvním principálem byl Vladimír Kydlíček, poté ho vystřídala Miroslava Stehlíková a v desátém roce fungování spolku se vedení chopila Vlasta Pilařová.
www.spolekgaudium.cz

 

© 2018 - Činoherní klub.
Činoherní klub, Ve Smečkách 26, Praha 1